TOT HOE VER KAN JE EIGENLIJK TELLEN?

Hoeveel een miljoen is weet iedereen, maar een biljoen of een triljard is al minder bekend.
Een enkeling weet het verschil tussen een quadriljoen en een quintiljoen, maar van een septiljoen heeft bijna niemand gehoord. Laat staan van een octiljoen, een duodeciljoen of een centiljoen.
En boven de nonacentenanonagintemnoniljard schijnt zelfs helemaal niemand het meer te weten.
Daarom heeft Keepvogel een eigen systeem bedacht voor de wat grotere getallen. En voor de getallen die daarna komen. En daarna...
Vul hier een getal in en klik op OK om de volledige naam te berekenen.

Of geef hier de lengte van het getal (het aantal nullen; dus 100 heeft bijv. 2 nullen en 1000000 (miljoen) heeft 6 nullen):

tip: typ een 6 met daarna alleen nullen om een pure getalsnaam te krijgen.